بازتاب خبر news.ir


آغاز سال میلادی جدید و جشن‌های کریسمس در دوران کرونایی، سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در صفحه اینستاگرامی اش شد که اشاره‌ای هم به کادر درمان و زحمات این قشر در دوران فعلی دارد.

لینک منبع: بچه‌ها امشب منتظر بابانوئل باشند! – نیوز

https://www.news.ir/337302/%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF/

اخبار فرهنگی