به دوش کشیدن بار گناهان شیعیان توسط امام موسی کاظم (ع) – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: به دوش کشیدن بار گناهان شیعیان توسط امام موسی کاظم (ع) – نیوز

https://www.news.ir/143846/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7/

اخبار فرهنگی