برقراری پرواز مستقیم مسکو ـ تهران از ۲۸ آبان‌ماه – نیوزبازتاب خبر news.ir

به دنبال بازگشت پروازهای روسیه به ایران، مقررات سفر به این کشور اعلام شد.

نوشته برقراری پرواز مستقیم مسکو ـ تهران از ۲۸ آبان‌ماه اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: برقراری پرواز مستقیم مسکو ـ تهران از ۲۸ آبان‌ماه – نیوز

https://www.news.ir/269737/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%80-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8/

اخبار فرهنگی