بازتاب خبر news.ir

فدراسیون فوتبال که پولی برای واردکردن تکنولوژی کمک‌داور ویدیویی ندارد، پس به نظر می‌رسد بهترین راه برای رهایی باشگاه‌ها از اشتباهات داوری این باشد که خودشان VAR خریداری کنند! راه حلی که دستمایه طنز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: ببینید: یک باشگاه لیگ‌برتر VAR خرید! – نیوز

https://www.news.ir/323821/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-var-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی