بازتاب خبر news.ir

علی رادمند با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به آغاز سال جدید میلادی و همزمانی آن با یک سالگی به وجود آمدن ویروس کرونا در جهان پرداخت.

لینک منبع: ببینید: کرونا یک ساله شد! – نیوز

https://www.news.ir/344814/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF/

اخبار فرهنگی