بازتاب خبر news.ir

رییس سازمان پزشکی قانونی از افزایش نزاع‌های خانگی در دوران کرونا خبر داده و گفته “جدایی از خانواده و دوستان در دوران کرونا بسیار قابل توجه است” موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: کرونا کتک‌کاری خانوادگی را هم زیاد کرد! – نیوز

https://www.news.ir/342000/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85/

اخبار فرهنگی