بازتاب خبر news.ir

پس از یک سال درگیری جهان با ویروس کرونای چینی، شیوع نوع جدید و خطرناک‌تری از کرونا از کشور انگلیس با شدت و سرعت بیشتر انتقال، سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: کرونای جدید وارد شد! – نیوز

https://www.news.ir/331240/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/

اخبار فرهنگی