بازتاب خبر news.ir

فینال لیگ قهرمانان آسیا و تقابل پرسپولیس – اولسان سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است. دیداری حساس و تاریخ سازی برای پرسپولیس، هوادارانش و فوتبال دوستان ایران.

لینک منبع: ببینید: کار سخت پرسپولیس در فینال! – نیوز

https://www.news.ir/326323/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/

اخبار فرهنگی