بازتاب خبر news.ir

شرایط سخت معیشت کارگران در دورانی که گرانی و فشار اقتصادی در کنار شیوع کرونا، بیش از پیش عرضه را بر آنها تنگ‌تر کرده، سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در شهرآرا شد.

لینک منبع: ببینید کارگران این‌روزها چطور زندگی می‌کنند! – نیوز

https://www.news.ir/343974/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85/

اخبار فرهنگی