بازتاب خبر news.ir

در شرایطی که افراد سرشناس و باتجربه‌ای چون علی دایی از حضور در انتخابات ریاست فدراسیون امتناع می‌کنند، این عرصه به محل جولان مدیران بی‌تجربه و بی‌ربط به فوتبال و حتی ورزش تبدیل شده است. موضوعی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شد.

لینک منبع: ببینید چرا علی دایی نامزد ریاست فدراسیون فوتبال نمی‌شود؟ – نیوز

https://www.news.ir/349998/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C/

اخبار فرهنگی