بازتاب خبر news.ir

بر اساس نحوه محاسبه بیمه شخص ثالث در سال ۹۹ تصادف کردن با پراید، گران تر از تصادف با خودروی خارجی تمام می‌شود… این موضوع سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبر آنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: پراید از پورشه مهمتر شد! – نیوز

https://www.news.ir/309833/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

اخبار فرهنگی