بازتاب خبر news.ir

از مهمانی خانوادگی تا تخصص در تعریف جوک و خاطره؛ این ملاک‌های عجیب انتخاب دستیار در فوتبال ایران، سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: ببینید: هرکی بهتر جوک بگه، دستیار تیم می‌شه! – نیوز

https://www.news.ir/318739/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DA%A9-%D8%A8%DA%AF%D9%87%D8%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C/

اخبار فرهنگی