بازتاب خبر news.ir

بعد از اعلام ناگهانی اخراج توماس توخل، سرمربی پاریسن ژرمن اخبار متعددی از جانشینی احتمالی پوچتینو در آستانه کریسمس در این تیم دارد. سایت گل با انتشار کارتونی به این موضوع پرداخت.

لینک منبع: ببینید: هدیه ویژه کریسمس برای پوچتینو! – نیوز

https://www.news.ir/337323/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DA%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88/

اخبار فرهنگی