بازتاب خبر news.ir

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان از وجود حباب متورم ۲۰ تا ۵۰ درصدی قیمت ماهی در بازار خبر داده است. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: ماهی بدون حباب رسید! – نیوز

https://www.news.ir/320904/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی