بازتاب خبر news.ir

سازمان لیگ اعلام کرده که لغو بازی تیم‌های پرسپولیس- ذوب‌آهن در لیگ برتر، دستور از بالا بوده! ادعایی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: ببینید: لغو بازی پرسپولیس کار بچه‌های بالا بود! – نیوز

https://www.news.ir/343934/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/

اخبار فرهنگی