بازتاب خبر news.ir

فردا دیدار پرسپولیس از ایران و اولسان هیوندای از کره جنوبی برای مشخص شدن قهرمان آسیا برگزار خواهد شد. حمید سحری با انتشار کارتونی در صفحه اینساید آرت به این موضوع پرداخت.

لینک منبع: ببینید: قهرمان آسیا کیست؟ – نیوز

https://www.news.ir/327321/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

اخبار فرهنگی