بازتاب خبر news.ir

محمود فکری، سرمربی آبی‌پوشان گفته عامل عدم موفقیت استقلال اینستاگرام و فضای مجازی است؛ اظهار نظری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: ببینید: فکری راه قهرمانی استقلال رو پیدا کرد! – نیوز

https://www.news.ir/340684/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی