بازتاب خبر news.ir

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته پروتکل‌های بهداشتی ما درباره کرونا را بسیاری از کشورها کپی و اجرا کردند… اظهار نظری که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد شد.

لینک منبع: ببینید فقط اینا پروتکل‌های ما رو کپی نکردند! – نیوز

https://www.news.ir/350174/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D9%86/

اخبار فرهنگی