بازتاب خبر news.ir

عباسی، رئیس کمیسیون انرژی گفته: “سوزاندن مازوت چیز بدی هم نیست. اگر این بد است پس چرا کشورهای دیگر از ما مازوت می‌خرند؟” موضوعی که سوژه کارتونی از پروانه ایزدخواست در صفحه اینستاگرامش شد.

لینک منبع: ببینید: سوزاندن مازوت چیز بدی هم نیست! – نیوز

https://www.news.ir/356305/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

اخبار فرهنگی