بازتاب خبر news.ir

‎سارق ۴۰۰ خودرو بعد از دستگیری گفت: “‎امنیت ماشین‌های ایرانی زیر صفر است و با یک بشکن در ماشین را باز می‌کردم!” موضوعی که سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در شهرآرا شد.

لینک منبع: ببینید: سرقت ماشین با یک بشکن! – نیوز

https://www.news.ir/355668/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%86/

اخبار فرهنگی