بازتاب خبر news.ir

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه تلفیق درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: “ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را به صلاح نمی‌دانم!” موضوعی که سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: دلار ۱۷۵۰۰ تومانی به صلاح نیست! – نیوز

https://www.news.ir/347634/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

اخبار فرهنگی