بازتاب خبر news.ir

معاون آموزش پلیس راهور فاتب گفت: بیشترین اعمال قانون در طرح محدودیت تردد شبانه (۲۱ الی ۴ بامداد) مربوط به دور دورهای شبانه جوانان بوده است. موضوعی که سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: جریمه دور دور شبانه دونفره در تهران! – نیوز

https://www.news.ir/322397/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87/

اخبار فرهنگی