بازتاب خبر news.ir

پس از توییت های تحریک آمیز ترامپ که منجر به شکل گیری شورش در برخی ایالت‌های آمریکا شد، توییتر حساب کاربری ترامپ را مسدود کرد. موضوعی که سوژه کارتونی از مارک دولک در صفحه ترامپتون‌اوراما شد.

لینک منبع: ببینید توئیتر با ترامپ چه کرد! – نیوز

https://www.news.ir/354348/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

اخبار فرهنگی