بازتاب خبر news.ir

تشدید آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته که این شهر را از مرز شرایط بحرانی رد کرده و به تصمیم‌گیری برای تعطیلی برده، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: تهران تعطیل میشه یا نه؟! – نیوز

https://www.news.ir/346595/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%9F/

اخبار فرهنگی