بازتاب خبر news.ir

پس از آن که صفحه ترامپ در توییتر و فیسبوک
را مسدود کردند، کانالی به عنوان ترامپ در تلگرام ایجاد شده که گفته می‌شود متعلق به رئیس جمهور آمریکا است. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: ترامپ توپخانه‌اش را عوض کرد! – نیوز

https://www.news.ir/355187/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

اخبار فرهنگی