ببینید: با هم از پس کرونا برمیایم! – نیوزبازتاب خبر news.ir

کاهش آمار فوت ناشی از کرونا پس از اعمال محدودیت های سراسری کرونایی و استفاده عمومی از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در خبرگزاری مهر شد.

لینک منبع: ببینید: با هم از پس کرونا برمیایم! – نیوز

https://www.news.ir/316410/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85/

اخبار فرهنگی