بازتاب خبر news.ir


بارسلونا در زمان هدایت گواردیولا که بزرگترین چالش برای رقبای اروپایی محسوب می‌شد در زمان هدایت کومان به تیمی کم خطر برای حریفان تبدیل شده؛ موضوعی که سوژه کارتونی در زیزو کارتون ‌شد.

لینک منبع: ببینید: بارسلونای پپ یه چیز دیگه بود! – نیوز

https://www.news.ir/317457/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%BE-%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF/

اخبار فرهنگی