بازتاب خبر news.ir

رئیس پلیس راهوار گفته در ۹ ماه امسال ۷۵ میلیون خودرو جریمه شده که جرائم کرونا در افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال قبل، موثر بوده است. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: افزایش تصادفات جاده‌ای با کرونا! – نیوز

https://www.news.ir/333530/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88/

اخبار فرهنگی