بازتاب خبر news.ir

علیرغم مصوبه ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی اماکن تفریحی، حضور جمع کثیری از مردم در روزهای پایانی هفته در پیست اسکی آبعلی، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

لینک منبع: ببینید: اسکی روی کرونا در آبعلی! – نیوز

https://www.news.ir/317743/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B9%D9%84%DB%8C/

اخبار فرهنگی