بازتاب خبر news.ir

اظهارات جنجالی و تجزیه طلبانه اخیر اردوغان که با واکنش مقامات و کاربران ایرانی در فضای مجازی همراه شد، سوژه کارتونی از بزرگمهر حسین‌پور در روزنامه سازندگی شد.

لینک منبع: ببینید اردوغان توهم زده! – نیوز

https://www.news.ir/317707/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%87/

اخبار فرهنگی