بازتاب خبر news.ir

کشف واکسن کرونا و آغاز واکسیناسیون سراسری در بسیاری از کشورهای جهان که به عنوان جدیدترین راهکار برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه شده است، سوژه کارتونی از لو چی در سایت کگل شد.

لینک منبع: ببینید: آخرین وضعیت کرونا بعد از اومدن واکسن! – نیوز

https://www.news.ir/340280/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88/

اخبار فرهنگی