بازتاب خبر news.ir

امتناع دونالد ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری، نداشتن برنامه برای ترک کاخ سفید و واگذاری دولت به بایدن، سوژه کارتونی از اسامه حجاج در سایت کگل شد.

لینک منبع: ببینید: آخرین نقشه ترامپ برای ماندن در کاخ سفید! – نیوز

https://www.news.ir/345550/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/

اخبار فرهنگی