بازتاب خبر news.ir

ترامپ در مکالمه تلفنی با یک مقام ارشد ایالت جورجیا از او خواسته که با بازشماری آرا ۱۱ هزار و ۷۸۰ رای به نفعش پیدا کند. لو رفتن و انتشار فایل صوتی این مکالمه سوژه انتشار کارتونی از آدام زیگلیس در سایت کگل شد.

لینک منبع: ببینید: آخرین راه ترامپ برای پیدا کردن رای! – نیوز

https://www.news.ir/350124/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1/

اخبار فرهنگی