بازتاب خبر news.ir


بانویی که جانش در زمین کربلا فدای امام شد

نوشته بانویی که جانش در زمین کربلا فدای امام شد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: بانویی که جانش در زمین کربلا فدای امام شد – نیوز

https://www.news.ir/167579/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4/

اخبار فرهنگی