بازتاب خبر news.ir

معاون گردشگری تهران در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران بر لزوم تشدید بازرسی‌ها از محل حرکت تورهای یک روزه و چند برای رعایت پروتکل‌های سفر ایمن و هوشمند خبر داد.

لینک منبع: بازرسی تورهای گردشگری برای رعایت پروتکل‌های سفر ایمن و هوشمند – نیوز

https://www.news.ir/247250/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA/

اخبار فرهنگی