بازدید سفیر قبرس از یازدهمین دوسالانه سرامیک – نیوزبازتاب خبر news.ir

عصر روز گذشته سفیر قبرس از یازدهمین دوسالانه سرامیک بازدید کرد.‌

نوشته بازدید سفیر قبرس از یازدهمین دوسالانه سرامیک اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: بازدید سفیر قبرس از یازدهمین دوسالانه سرامیک – نیوز

https://www.news.ir/280527/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/

اخبار فرهنگی