بازتاب خبر news.ir

نوشته این آقا امام چهل و نهم اسماعیلی‌هاست +عکس اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: این آقا امام چهل و نهم اسماعیلی‌هاست +عکس – نیوز

https://www.news.ir/148676/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9/

اخبار فرهنگی