بازتاب خبر news.ir

حمید سحری با انتشار کارتونی در صفحه اینساید آرت درباره این روزهای سرخ‌پوشان لیگ جزیره نوشت: “با این خط حمله ترسناک، کلوپ دومین قهرمانی در لیگ برتر رو میخواد!”

لینک منبع: اینم فرمول انیشتین سرخ‌پوشان برای قهرمانی! – نیوز

https://www.news.ir/327336/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1/

اخبار فرهنگی