بازتاب خبر news.ir

سوال عجیب مجری برنامه دستپخت در تلویزیون از یکی از شرکت کنندگان پرسیده بود: «اینکه بابات راننده تاکسیه پیش دوستات ناراحتت نمیکنه؟» که با واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی نیز همراه شد و منجر به عذرخواهی مجری شد، سوژه کارتونی از محمد رضا میر شاه ولد در صفحه اینستاگرامش شد.

لینک منبع: اینم دستپخت بد مجری تلویزیون! – نیوز

https://www.news.ir/320509/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/

اخبار فرهنگی