بازتاب خبر news.ir

محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در خبرورزشی به باخت پرسپولیس مقابل اولسان هیوندای کره پرداخت و به حسرت از دست دادن جام قهرمانی اشاره کرد.

لینک منبع: اینم جامی که از دست پرسپولیس پرید! – نیوز

https://www.news.ir/329943/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی