«ایساتیس» به مراحل پایانی رسید – نیوزبازتاب خبر news.ir

مستند بلند سینمایی «ایساتیس» آخرین ساخته علیرضا دهقان فیلمساز جوان کشورمان به مراحل پایانی رسید.

نوشته «ایساتیس» به مراحل پایانی رسید اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: «ایساتیس» به مراحل پایانی رسید – نیوز

https://www.news.ir/269400/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی