بازتاب خبر news.ir

فیلم نمایش «آرزوهای یک موش کور» به کارگردانی وحید نفر از تولیدات سال ۱۳۹۸ مرکز تئاتر کانون پرورش فکری فکری کودکان و نوجوانان در پایگاه اینترنتی «نمایش‌نما» اکران شد.

لینک منبع: اکران آنلاین آرزوهای یک موش کور – نیوز

https://www.news.ir/267429/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%B1/

اخبار فرهنگی