بازتاب خبر news.ir

محمدحسین درابلو درباره انتشار آلبوم جدیدش گفت: قصدمان این است دامنه انتشار گسترده‌ای داشته باشیم و در اینباره با چند شرکت خارجی صحبت کرده‌ایم تا بتوانیم آلبوم را در پلتفرم‌های جهانی خیلی خوب پخش کنیم. از طرفی به اسپانسرهای داخلی نیز نیاز داریم

لینک منبع: اولین آلبوم جز فیوژن را منتشر می‌کنیم/ «شیمشک» پخش جهانی دارد – نیوز

https://www.news.ir/302584/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/

اخبار فرهنگی