بازتاب خبر news.ir

معاون امور استان‌های صدا و سیما گفت: در دوران محدودیت‌های جدید کرونایی، تولید و پخش برنامه‌های سرگرم‌کننده و آموزشی در اولویت شبکه‌های استانی قرار دارد.

لینک منبع: اولویت‌ شبکه‌های استانی سیما در دوران کرونا چیست؟ – نیوز

https://www.news.ir/280415/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7/

اخبار فرهنگی