بازتاب خبر news.ir

انقلاب زینبی بانوان ایران از زبان رهبر انقلاب – نیوز

کد خبر : 163529

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۸:۱۶

انقلاب زینبی بانوان ایران از زبان رهبر انقلاب

لینک منبع: انقلاب زینبی بانوان ایران از زبان رهبر انقلاب – نیوز

https://www.news.ir/163529/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1/

اخبار فرهنگی