بازتاب خبر news.ir

جدیدترین قسمت از برنامه «نردبان» در شبکه مستند به نقد و بررسی مجموعه مستند «انقلاب جنسی» پرداخته و با حسین شمقدری کارگردان آن گفتگو می‌کند.

لینک منبع: «انقلاب جنسی» در تلویزیون نقد شد – نیوز

https://www.news.ir/257395/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/

اخبار فرهنگی