بازتاب خبر news.ir

نوشته انقلابی عملگرا بودن یعنی این! اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: انقلابی عملگرا بودن یعنی این! – نیوز

https://www.news.ir/157359/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86/

اخبار فرهنگی