انتصاب اعضای شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – نیوزبازتاب خبر news.ir

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حکمی «اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی این پژوهشگاه» را منصوب کرد.

نوشته انتصاب اعضای شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: انتصاب اعضای شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – نیوز

https://www.news.ir/314010/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84/

اخبار فرهنگی