بازتاب خبر news.ir

​هزینه‌های انجام‌شده برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و بیست‌ودومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر در سامانه شفاف‌سازی سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

لینک منبع: انتشار گزارش مالی سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر فجر و بیست‌ودومین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر – نیوز

https://www.news.ir/247833/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87/

اخبار فرهنگی