انتشار فراخوان بخش تله‌تئاتر و گزارش صحنه‌ای جشنواره سی و نهم – نیوزبازتاب خبر news.ir

فراخوان بخش تله‌تئاتر و گزارش صحنه‌ای سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر منتشر شد.

نوشته انتشار فراخوان بخش تله‌تئاتر و گزارش صحنه‌ای جشنواره سی و نهم اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: انتشار فراخوان بخش تله‌تئاتر و گزارش صحنه‌ای جشنواره سی و نهم – نیوز

https://www.news.ir/242517/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/

اخبار فرهنگی